خانه > دانلود > کارآموزی پالایشگاه فجر جم
کارآموزی پالایشگاه فجر جم

کارآموزی پالایشگاه فجر جم

دانلود جزوه تخصصی عملیات پالایش گاز در پالایشگاه فجر جم در قالب کارآموزی

در فایل کارآموزی پالایشگاه فجر جم ، پس از شرح فرایند کلی واحدهای موجود در پالایشـگاه، اطلاعـات کلـی در مورد دستگاه ها و نقشۀ شماتیک آنها ارئه شـده اسـت. همچنین بـه معرفـی سیسـتمهای کنترل فیزیکی تاسیسات و سیستمهای اطفاء حریق و ایمنی تاسیسات و بازرسـی هـای حـین فراینـد پرداخته شده است.

فهرست مطالب :

فصل اول – بخش عمومی گزارش

 • مقدمه
 •  تاریخچه پیدایش گاز
 • اهداف شرکت ملی گاز ایران
 • معرفی شرکت ملی گاز و  نمودار سازمانی آن
 • برنامه های آموزشی فرا گرفته و نتایج حاصله
 • خلاصه ای از عملکرد و توانایی ها در طول دو سال
 • پیشنهادها و ارائه مدل کاری

فصل دوم – بخش اختصاصی گزارش فنی

 • شرح فرایند عملیات کلی واحد (شناخت کلی و جزیی تاسیسات )
 • شناخت  فیزیکی و عملیاتی دستگاهها
 • نمایش شماتیک اجزا واحد و مسیر کلی فرایند
 • سیستمهای کنترل فیزیکی تاسیسات
 • سیستمهای فیزیکی اطفای حریق و ایمنی تاسیسات
 •  بازرسی ها و چک لیستهای فرایند کار
 • روشهای طراحی-نظارت -کنترل -فیدبک-راه اندازی و توقف دستگاه ها
 • موارد خاص عملیاتی و ارائه راهکار، جهت بهبود سیستم ان
 • جمع بندی و نتیجه گیری
 • منابع گزارش
 • فرم کنترل و ارزیابی گزارش کاراموزان فنی
مشخصات فایل:
 • فرمت فایل: PDF
 • زبان نگارش: فارسی
 • نوع فایل: کارآموزی+ تحقیق+ پایان نامه + جزوه تخصصی
 • تعداد صفحات: 240
 • حجم فایل: 18 مگابایت
سفارش