خانه > دانلود > ASME B16.9 , استاندارد فیتینگهای جوشی
دانلود استاندارد ASME B16.9 ویرایش آخر

ASME B16.9 , استاندارد فیتینگهای جوشی

دانلود استاندارد ASME B16.9 آخرین ویرایش + ویرایشهای قدیمی + ترجمه فارسی

ASME B16.9 :  Factory Made Wrought Buttwelding Fittings

ASME B16.9 ، از سری کدینگ های استاندارد ASME میباشد که به بررسی فیتینگهای جوشی (BattWeld) می پردازد.

در این پست ، ویرایشهای مختلف این استاندارد مهم نفت و گاز و پایپینگ، در اختیار شما برای دانلود قرار خواهد گرفت.

فهرست استاندارد:

1 Scope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2 Pressure Ratings. . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . 1
3 Size. . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . 2
4 Marking . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 2
5 Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 2
6 Fitting Dimensions . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 3
7 Surface Contours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
8 End Preparation. . . .     . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
9 Design Proof Test . . . . . . . .      .. . . . . . . . . . 3
10 Production Tests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
11 Tolerances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Figure
1 Maximum Envelope for Welding End Transitions . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tables
1 Dimensions of Long Radius Elbows . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 7
2 Dimensions of Long Radius Reducing Elbows . . . . . . . .. . . . . . . . . 8
3 Dimensions of Long Radius Returns . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 Dimensions of Short Radius Elbows . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 10
5 Dimensions of Short Radius 180-deg Returns . . . . . .  . . . . . . . . . 10
6 Dimensions of 3D Elbows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 11
7 Dimensions of Straight Tees and Crosses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
8 Dimensions of Reducing Outlet Tees and Reducing Outlet Crosses . . … . . . 12
9 Dimensions of Lap Joint Stub Ends . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
10 Dimensions of Caps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 16
11 Dimensions of Reducers . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 17
12 Welding Bevels and Root Face . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 19
13 Tolerances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 20
Mandatory Appendices
I Inch Tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
II References

مشخصات فایل:
  • فرمت فایل: PDF
  • حجم فایل: < 5mb
  • زبان نگارش: انگلیسی
  • کلیدواژه کتاب : استاندارد مرجع ASME – پایپینگ – متریال لوله کشی صنعتی
سفارش