خانه / دانلود

آرشیو برچسب تجهیزات مکانیکال

CASTI Guidebook to ASME Section 8 DIV.1

دانلود کتاب CASTI GUIDEBOOK راهنمای استاندارد ASME SECTION 8

دانلود کتاب  CASTI Guidebook to ASME Section 8 (راهنمای استفاده از استاندارد ASME SECTION 8 Div.1) CASTI Guidebook : این کتاب، راهنمای کاملی برای استفاده از استاندارد ASME SECTION 8 بخش مخازن تحت فشار (Pressure Vessels) می باشد.

ادامه مطلب »